Estamos fartos de que se rian de nós.

 Estamos fartos de que non sexa recoñecida a galeguidade dos que moramos alén pedrafita.

Estamos fartos de que dia a dia se perdan falantes na língua de Camões e Castelao nun território étnicamente de raza galega.

Estamos fartos de que os governos españois e galego esquezan esta situación.

Estamos fartos de que a fronte de liberación nacional de Galiza non tome en sério o problema da reunificación territorial da nosa pátria.

Exiximos a reunificación inmediata dos territórios entre a franxa administrativa da actual Comunidade Autónoma de Galiza e os rios Návia, Cua e o porto das Portelas.

Exiximos un status especial de dobre nacionalidade  para o resto da comarca do Bierzo e a Seabra, e para 10 kilómetros alén o rio Návia asi como para o val extremeño de "Os tres lugares".

Exiximos una franxa de seguridade de 50 kilómetros de espazo ermo (terra de ninguén) alén as comarcas antes citadas, agás no caso de "Os tres lugares" cos que exiximos un corredor de seguridade que o conecte co resto do território nacional.

 

E ANTE O CASO OMISO A ESTAS DEMANDAS, A PLATAFORMA CIDADÁ POLA INTERVENCIÓN MILITAR NA RAIA LESTE RESOLVEU TOMAR MEDIDAS DE ACCIÓN DIRECTA:  (preme na bandeira)

preme aqui para ir a accións contundentes

plataformaraialeste@hotmail.com

Ligazóns:

Britónia (espácio web das comarcas galegas da Mariña e o Eo-Návia) .- http://www.pangalaica.com/britonia/inicio.htm